Projekt

BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI  DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Opracowanie cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej

W związku z realizują projektu pn. „Opracowanie cyfrowej interwencji psychoterapeutycznej skierowanej do mężczyzn po diagnozie onkologicznej” w ramach „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI  DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa , Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”, Firma zaprasza do składania ofert.

Wybór Wykonawcy usługi i udzielenie zamówienia Wykonawcy (podpisanie umowy) w ramach projektu następuje po złożeniu wniosku o powierzenie grantu w drodze przeprowadzenia rozeznania rynku, które ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe NR 1PROSOMADAWG2022.pdfZał. 1 Formularz odpowiedzi.pdfZał. 2 Formularz oferty.pdfZał. 3 Oświadczenie o braku powiązań.pdfZał. 4 Oświadczenie o potencjale.pdf
Preferencje plików cookie
Close Cookie Preference Manager
Ustawienia plików cookie
Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.
Ściśle konieczne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane do włączenia podstawowej funkcjonalności witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.