Dla Profesjonalistów

Living Well to kompleksowy program wspierający zdrowie psychiczne pacjentów po diagnozie i w trakcie leczenia choroby nowotworowej. Jest to wyrób medyczny z certyfikatem CE.

Wypróbuj teraz!

Co jest w aplikacji?


 Living Well pomaga radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami i ogromnym stresem poprzez przyjazną i łatwo dostępną aplikację. Celem jest obniżenie poziomu stresu, odzyskanie kontroli nad własnym samopoczuciem i wyrobienie zdrowych nawyków.

1.

Program terapeutyczny zawarty w aplikacji został przygotowany przez ekspertów w dziedzinie psychoonkologii i był konsultowany z pacjentami.

2.

Wszystkie treści opierają się na terapii poznawczo-behawioralnej i potwierdzonych klinicznie metodach. Co ważne, odnoszą się one do rzeczywistych doświadczeń pacjentów. 

3.

Dzięki zróżnicowanym treściom psychoedukacyjnym, licznym ćwiczeniom, a także prawdziwym doświadczeniom pacjentek, aplikacja pomaga poprawić jakość życia pacjentów.

Dla kogo jest Living Well?

Program Living Well jest przeznaczony dla pacjentek w pierwszych tygodniach po diagnozie choroby nowotworowej, a także osób w trakcie leczenia onkologicznego. Do udziału w programie zapraszamy pacjentki w każdym wieku i z każdym rodzajem diagnozy.

Użytkowniczki aplikacji muszą posiadać smartfon z systemem iOS lub Android. Aplikacja wymaga stabilnego połączenia z Internetem - przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. 

Jak korzystać z aplikacji Living Well? 

Aplikacja mobilna może być używana na każdym smartfonie z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Aplikację można pobrać z Apple App Store lub Google Play. Aby korzystać z aplikacji, każda pacjentka otrzyma unikalny kod, który umożliwia zalogowanie się.

Program terapeutyczny składa się z 22 lekcji, z których każda trwa od kilku do kilkunastu minut. Lekcje można wykonywać codziennie lub kilka razy w tygodniu - w zależności od czasu, chęci i samopoczucia pacjentki.

Aplikacja może być stosowana jako uzupełnienie terapii lub jako alternatywa, gdy nie jest dostępna możliwość konsultacji psychoonkologicznej.

FAQ

W jaki sposób są przetwarzane dane pacjentów?

Dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi wyrobów medycznych oraz z przepisami GDPR UE. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych ani klinicznych. Zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do analizy sposobu korzystania z aplikacji i zwiększenia jej skuteczności.

Dlaczego to takie ważne? Czy program ma poparcie w badaniach naukowych?

Pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, stają w obliczu ogromnych zmian w swoim życiu (Infurna i wsp. 2013). Adaptacja do tych zmian jest procesem wymagającym czasu, często trwającym kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Niepokój związany z chorobą nowotworową jest definiowany jako wieloczynnikowe nieprzyjemne doświadczenie o charakterze psychologicznym (poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym), społecznym i/lub duchowym, które zakłóca zdolność radzenia sobie z chorobą nowotworową, jej objawami fizycznymi i leczeniem (NCCN, 2020). Jest to doświadczenie subiektywne i chociaż niektórzy pacjenci z chorobą nowotworową uważają, że dobrze radzą sobie ze stresem związanym z diagnozą, chorobą i jej leczeniem (Lauriola & Tomai 2019), wielu pacjentów ma trudności z odnalezieniem się po diagnozie i z  przystosowaniem się do nowego życia. Wielu pacjentów doświadcza zaburzeń lękowych i depresyjnych. Szacuje się, że zaburzenia lękowe może odczuwać od 17% do 49%, a depresyjne od 4% do 60% pacjentów (Caruso i in., 2017; Cordova, Riba i Spiegel, 2017; Hess i Chen, 2014). 

Wśród pacjentów z chorobą nowotworową ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych jest prawie dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej (Hinz i in., 2010). Prawdopodobieństwo zachorowania na depresję jest 5,4 razy większe wśród pacjentów z chorobą nowotworową niż w populacji ogólnej (Hartung i in., 2017). Stąd potrzeba znalezienia skutecznych sposobów wspierania pacjentów po diagnozie choroby nowotworowej. Niepokój związany z chorobą nowotworową może również przyczyniać się do obniżenia jakości życia związanej ze zdrowiem, która obejmuje fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe obszary funkcjonowania człowieka (Aaronson i in., 1993).Wykazano, że emocjonalne i behawioralne reakcje pacjentów są ściślej związane z postrzeganiem choroby niż z ich obiektywnym stanem medycznym i diagnozą nosologiczną (Bockholt i wsp. 2021; Brand i wsp. 2021; Saritas i Özdemir, 2018; Hopman i Rijke, 2015). Percepcja choroby jest zbiorem subiektywnych przekonań na temat tożsamości, przyczyn, czasu trwania, możliwości wyleczenia oraz konsekwencji choroby dla codziennego funkcjonowania psychofizycznego danego pacjenta (Leventhal, Nerenz i in., 1984; Leventhal, Phillips i in., 2016).

Jest ona również uważana za silny czynnik wpływający na jakość życia związaną ze zdrowiem, a przede wszystkim stan psychiczny pacjenta (Miceli i in., 2019). Wsparcie psychoonkologiczne stanowi integralną część leczenia nowotworów i w wielu krajach stało się integralną częścią standardowej opieki medycznej. Systematyczne przeglądy i metaanalizy (w tym randomizowane badania kontrolowane /RCT/) pokazują, że interwencje psychoterapeutyczne znacząco zmniejszają problemy psychospołeczne pacjentów z chorobą nowotworową, poprawiają jakość ich życia oraz funkcjonowanie emocjonalne i społeczne zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia onkologicznego (Faller i in., 2013; Tamagawa, Garland, Vaska i Carlson, 2012; Galway i in., 2012; Linden i Girgis, 2012; Heron-Speirs, Harvey i Baken, 2013; Parahoo i in., 2015; Matsuda, Yamaoka, Tango, Matsuda i Nishimoto, 2014; Jassim, Whitford, Hickey i Carter, 2015; Sun i in., 2019).

Jednym z najczęściej stosowanych nurtów psychoterapeutycznych w psychoonkologii jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), opierająca się na założeniu, że można zmienić swój nastrój i zachowanie poprzez zmianę sposobu myślenia. Wykorzystanie technik  wywodzących się z CBT często poprawia stan psychiczny, poznawczy obraz choroby oraz jakość życia u pacjentów z chorobą nowotworową (np. Galway i in., 2012; Parahoo i in., 2013; Fors i in., 2011). CBT wpisuje się również w model opieki progresywnej (Haaga, 2000; Davison, 2000), w którym interwencję rozpoczyna się od oddziaływań o niskiej intensywności, zakładając, że już takie postępowanie może przynieść pożądane rezultaty. Szersza interwencja jest proponowana tylko w przypadku pacjentów, którzy nie reagują na interwencję o niskiej intensywności lub mają bardziej nasilone objawy (Bower i Gilbody, 2005; Arving, Assmus, Thormodsen, Berntsen i Nordin, 2019). Model ten bardzo dobrze odpowiada potrzebom pacjentów onkologicznych, u których sama psychoedukacja może często przynieść pozytywne rezultaty.

Czy aplikacja może pomóc?

Platformy cyfrowe mogą być bardzo pomocne w interwencjach o niskiej intensywności oddziaływań. W tym obszarze interwencje opierają się głównie na psychoedukacji i szkoleniu w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami (Haaga, 2000; Davison, 2000). W terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystanie platform cyfrowych zapewniających interwencje terapeutyczne ma na celu złagodzenie objawów takich jak lęk (Economides i in., 2019; Greer i in., 2019; Moberg, Niles i Beermann, 2019; Wright, Mishkind, Eells i Chan, 2019), depresja (Economides i in., 2019; Moberg , Niles i Beermann, 2019; Wright, Mishkind, Eells i Chan, 2019), bezsenność (Kang i in., 2017; Werner-Seidler i in., 2019), ból (Zheng i in., 2020), stres (Moberg , Niles i Beermann, 2019) i zmęczenie (Spahrkäs, Looijmans, Sanderman i Hagedoorn, 2020).

Jak przebiegają badania kliniczne?

Nasza aplikacja jest obecnie testowana w badaniach klinicznych w USA, Niemczech i Polsce. Wyniki tych badań będą dostępne pod koniec 2022 roku. 

Eksperci o Living Well

Choroba nowotworowa wpływa nie tylko na ciało, ale także na umysł, dlatego aby pacjenci mogli otrzymać naprawdę odpowiednią opiekę – konieczne jest nadanie jej wymiaru psychologicznego

Dr Ewa Wojtyna
Poland

Kluczowym jest aby oferować pacjentom pomoc, zanim ich problemy psychologiczne osiągną etap kryzysu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich ogólny powrót do zdrowia i kolejne etapy leczenia.

Dr Christa Diegelmann
Germany

Living Well promuje potwierdzone naukowo interwencje w zakresie behawioralnym, które pomagają pacjentom chorym na raka śledzić leczenie, cieszyć się zdrowszym stylem życia i ulepszoną jakością życia.

Dr Mariusz Wirga
USA

Jestem przekonany, że aplikacja Living Well jest innowacyjna, wspierający i zapewnia pacjentom doskonałe możliwości radzenia sobie z własnymi uczuciami i emocjami, a tym samym poprawia przebieg całego leczenia.

Dr Tit Albreht
Slovenia
Dowiedz się więcej

Partnerzy

Preferencje plików cookie